Na Ekonomskom fakultetu u Ljubljani otvoren je co-working pod pokroviteljstvom firme Ernst & Young

U utorak, 8. oktobra 2019. u 13:00 sati, otvoren je co-working pod pokroviteljstvom Ernst & Young-a na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Ljubljani. Cilj saradnje je komunikacija sa studentima tokom rada na projektu, održavanje sastanaka i zajednička obuka. Pored toga, u prostorijama će se održavati seminari Ernst & Young.

Studenti će upoznati nove trendove u Ernst & Young uslugama i mogućnostima zapošljavanja u firmi. Konkretno, u akademskoj godini 2019/2020 planirano je 8 mesečnih seminara Ernst & Young. Prvi od njih održaće se 30. oktobra 2019. na temu „Prezentacija EY Growth Navigator, strateškog interaktivnog resursa EY“.

Pored firme Ernst&Young, strateški partneri Ekonomskog fakulteta u Ljubljani u sferi zapošljavanja diplomaca su Abanka, UNIJA računovodstvena hiša, Knauf Insulation i NLB. Svrha partnerstva je povezati studente sa biznisom i na taj način ostvariti direktan kontakt sa tržištem rada; kombinovanje kompetencija stečenih tokom procesa studija sa praktičnim primerima; uspostaviti kontakte i upoznati se sa internim procesima u kompanijama te, što je jednako važno, pozicionirati firme u ciljanu grupu mladih.

Izvor: efnet.si