Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Ljubljani održaće se naučno-praktični seminar „Savremeni instrumenti kontrolinga“

Pd 25. do 26. oktobra 2018. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Ljubljani održaće se naučno-praktični seminar „Savremeni instrumenti kontrole“. Sam događaj predstavlja skup predavanja, prezentacija teorijskih i praktičnih aspekata analiziranog problema, odgovora na pitanja iz prakse i predstavljanje napredne prakse u Sloveniji i van nje.

Kvalitet poslovne informacije dobija sve veće značenje za omogućavanje dugoročnog uspešnog rada  firmi i postizanja postavljenjih biznis ciljeva. Firme moraju na vreme posedovati vernu, tačnu i razumljivu poslovnu informaciju, koju menadžeri mogu koristit za donošenje poslovnih rešenja.

U okviru seminara biće razmatrane ključne ekonomske, finansijske i biznis koncepcije, koje će služiti kao osnova sadržajnog rada kontrolera. Na praktičnim primerima biće demonstrirana mogućnost korištenja različitih instrumenata koji uključuju sistem uravnoteženih pokazatelja (BSC), koncepciju ekonomskog profita i njen izvod (EVA), benčmerking, distribucija i planiranje troškova operativne aktivnosti (ABC, ABB, ABM), model ciljnih troškova, različite pristupe finansijskom planiranju itd.

Seminar je predviđen za rukovodioce i eksperte u oblasti kontrolinga, koji žele da prime teorijska i praktična znanja u oblasti primene različitih savremenih instrumenata kontrolinga.

Detaljnije o programu i prijava za učešće

Izvor: efnet.si