Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Ljubljani održano je predavanje o strategiji internet marketinga

U junu 2019. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Ljubljani održano je predavanje stručnjaka za strategije internet marketing iz veb agencije Spletnik, Blaža Regina, u okviru premeta Marketing u malom biznisu (predavač: doc. dr Mateja Bodlaj).

U prezentaciji na temu „Marketinške komunikacije u malom biznisu“, gostujući stručnjak je pokazao i objasnio studentima fakulteta na šta bi mali preduzetnici trebalo da obrate pažnju tokom marketinške komunikacije danas, koji su faktori rizika i koji su izvori mogućnosti za efektivnu marketinšku optimizaciju, bez obzira na sve konkurentniju sredinu.

Studenti su sa zanimanjem slušali prezentaciju i postavljali gostu niz pitanja. Stečena znanja kasnije su korištena u pripremi za ispit iz navedenog predmeta.

Izvor: efnet.si