Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Ljubljani održano predavanje generalnog direktora AJPES Mojce Kunšek

U utorak, 26. februara 2019. godine, Ekonomski fakultet Univerziteta u Ljubljani, u okviru predmeta „Računovodstvo za troškove“, koji se predaje na trećoj godini osnovnih studija (predaje mag. Aleksander Igličar), održano je predavanje generalnog direktora AJPES-a (Agencija Republike Slovenije za javne dokumente i usluge) mag. Mojce Kunšek.

Na predavanju na temu „Obračun troškova rada“, Kunšek je predstavila pravne, računovodstvene i poreske aspekte obračuna i proizvodnje obračuna za različite kategorije naknada (troškovi plate, kompenzacije, naknade, nadoknade itd.) u preduzećima i kod samostalnih preduzetnika. Predavanje je bilo dopunjeno mnogobrojnim praktičnim podacima, primerima i proračunima. Na kraju predavanja Mojca Kunšek je govorila studentima o zadacima i radu AJPES-a.

Izvor: efnet.si