Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Ljubljani prošao je Informativni dan za postdiplomske studije

U utorak, 18. juna 2019. godine, u Velikoj sali Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Ljubljani održan je Informativni dan za postdiplomske studije. Učesnicima događaja bilo je predstavljeno 15 programa master studija i 2 programa postdiplomskog obrazovanja, koje nudi fakultet. Prema rezultatima ispitivanja učesnika Informativnog dana, najpopularniji je program studija menadžmenta.

Održavši govor pred učesnicima Informativnog dana, dekan fakulteta prof. dr Metka Tekavčič istakla je vodeću ulogu Ekonomskog fakulteta u oblasti ekonomskih nauka i nauka o poslovanju. Sa svoje strane, predsednik Studentskog saveta Aleksandar Milićević naglasio je da studenti Ekonomskog fakulteta imaju mogućnost učešća u međunarodnim programima razmene na dve stotine partnerskih univerziteta u celom svetu.

U okviru događaja održan je okrugli sto, gde su svoje priče o uspehu sa učesnicima podelili bivši studenti: saosnivač kompanije Optibar, Foora i Histogenie Din Habuš, doktorant Perla Prodan Krstić i drugi.

Izvor: efnet.si