Na Elektrotehničkom fakultetu u Mariboru uspešno završena kreativna radionica „Internet stvari u domaćim uslovima, na smart mestima i u kosmosu“

U četvrtak, 4. aprila 2019. godine, na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informatike  u Mariboru završena je kreativna radionica Internet stvari kod kuće, smart mestima i kosmosu“. Svakom od učesnika – odabranih talentovanih učenika gimnazija i srednjih stručnih škola u istočnoj Sloveniji uručen je certifikat. Učenici su predstavljali Drugu gimnaziju u Mariboru, Srednju školu Slovenska Bistrica i Srednju tehničku školu Trbovlje.

Kreativna radionica održana je u okviru projekta RaST (Razvojno središte talentov – Sredina za razvoj talenata), koji finansira EU – na račun Evropskog socijalnog fonda – i Republika Slovenija.

U organizaciji radionice (predavač: Lucija Brezočnik) učestvovala su tri instituta: Institut za informatiku, Institut za automatiku i Institut elektronike i telekomunikacija (Domen Verber, Aleš Čep, Bojan hadjar, Milan Rotovnik, Nenad Muškinja, Sašo Karakatič i Grega Vrbančič).

Učesnici radionice stekli su osnovna znanja o internetu stvari, korištenju senzora i elektronskih uređaja, različitih načina bežične veze među uređajima, računarstvo u oblaku, „pametnim“ domovima i smart-mestima, kao i o montaži i distancionom upravljanju mobilne platforme.

Izvor: feri.um.si