Na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informatike Univerziteta u Mariboru u toku je prva faza prijavljivanja na studije

Od 12. februara do 18. marta 2019. godine na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informatike u Mariboru održava se prva faza prijavljivanja na studije.

Broj licenciranih mesta na programima osnovnih studija je sledeći:

  1. „Elektrotehnika“ (univerzitetski program) – 70 mesta za građane Slovenije i zemalja EU i 14 mesta za strance – državljane zemalja izvan EU;
  2. „Elektrotehnika“ (program obuke na nivou visokog obrazovanja) – 80 mesta za građane Slovenije i zemalja EU i 4 mesta za strance – državljane zemalja van EU;
  3. „Informatika i komunikacione tehnologije“ (univerzitetski program) – 70 mesta za građane Slovenije i zemalja EU i 14 mesta za strance – državljane zemalja van EU;
  4. „Informatika i komunikacione tehnologije“ (program obuke na nivou visokog obrazovanja) – 100 mesta za građane Slovenije i zemalja EU i 5 mesta za strance – državljane zemalja van EU;
  5. „Medijske komunikacije“ (univerzitetski program) – 60 mesta za građane Slovenije i zemalja EU i 6 mesta za strance – državljane zemalja van EU;
  6. „Mehatronika“ (univerzitetski program) – 30 mesta za građane Slovenije i zemalja EU i 2 mesta za strance – državljane zemalja van EU;
  7. „Mehatronika“ (program obuke na nivou visokog obrazovanja) – 30 mesta za građane Slovenije i zemalja EU i 2 mesta za strance – državljane zemalja van EU;
  8. „Računarstvo i informacione tehnologije“ (univerzitetski program) – 100 mesta za građane Slovenije i zemalja EU i 30 mesta za strance – državljane zemalja van EU;
  9. „Računarstvo i informacione tehnologije“ (program obuke na nivou visokog obrazovanja) – 80 mesta za građane Slovenije i zemalja EU i 4 mesta za strance – državljane zemalja van EU;
  10. „Telekomunikacije“ (univerzitetski program) – 25 mesta za građane Slovenije i zemalja EU i 5 mesta za strance – državljane zemalja van EU.

Možete dobiti detaljne savete od naših menadžera o bilo kakvim pitanjima vezanim za upis i buduće studije.  Čekamo vas, dragi kandidati!

Izvor: feri.um.si