Na Fakulteti za industrijski inženiring Novo mesto se bo predaval nov modul

V študijskem letu 2019/2020 bodo na Fakulteti za industrijski inženiring Novo mesto začeli z izjavanjem novega modula Tehnologije sočasnega načrtovanja, vodenja in robotike. Študenti bodo tako v 3. letniku lahko izbirali med štirimi moduli, vsak modul pa vključuje tri obvezne predmete.

Modul Tehnologije sočasnega načrtovanja, vodenja in robotike vključuje predmete: Avtomatizacija in robotika, Sočasni inženiring in Senzorji.

Zgoraj omenjen nov modul se bo predaval v okviru visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Inženiring in vozila. Program traja tri leta (6 semestrov) v obsegu 180 kreditnih točk po ECTS. Način študija – izredni študij in študij na daljavo. Ob koncu študija bo absolvent/-ka prejel/-a strokovni naslov diplomirani/-a inženir/ka strojništva.

Viri: fini-unm.si, fini-unm.si