На Факултетот DOBA изработија електронски учебник за основите на комуникациите

На Факултетот DOBA, коишто има две меѓународни акредитации за онлајн-обуки, изработија електронски учебник за основите на комуникациите „Проблемите на претприемниците, коишто започнуваат нов бизнис – Учебник за почетници и идни бизнисмени“. Автори на овој труд се доктор Марина Летоња, доктор Џордан Бергинц, магистер Наташа Пустотник, Марко Сработник, Горан Томшич, магистер Соња Зелник. Рецензенти – доктор Блаж Зупан и доктор Рок Стритар.

Учебникот е подготовен во рамките на проектот Slovenska poslovna točka, реализиран на државно ниво и координиран од страна на државната агенција SPRIT Slovenija. Сретствата за подготовка на електронското издание се издвоени од Европскиот фонд за регионален развој и Министерството за економски развој и технологија. До овој труд има слободен пристап.

Електронски учебник за основите на комуникацијата

Источник: doba.si