На Факултетот DOBA се одржува предавање на странски јазици со помош на напредниот метод English/German from the Ground Up

На Факултетот DOBA се одржува предавање на англиски и германски јазик со помош на напредниот метод English/German from the Ground Up. Тоа е брз и ефикасен метод на изучување на јазици, кој што има низа на предности: на предавачите треба да им е мајчин јазик и совршено го познаваат како англискиот и германскиот така и словенечкиот јазик, разговорните вештини се пренесуваат уште на првиот час, во текот на предавањето се става акцент на сличностите помеѓу јазиците, слушателите ги усвојуваат најупотребуваните фрази, го надминуваат стравот од комуникација и комплексите, се изразуваат слободно, по завршувањето на курсот на сите учесници им се обезбедува видеозапис од истиот.

Да напоменеме дека, методот English/German from the Ground Up се применува само во напоменатата образовна установа. Како што не уверуваат на Факултетот DOBA, овој метод овозможува изучување на јазикот двапати побрзо отколку класичните јазични курсеви.

Извор: doba.si