На факултетот по економија при универзитетот во Љубљана ќе се одржи «Ден на бизнис логистика-2019»

Во четврток на 18 април 2019 година, во салата Lila на факултетот по економија при универзитетот во Љубљана ќе се одржи «Ден на бизнис логистика-2019».

Во текот на настанот ќе се разгледаат следните прашања:

  1. како ќе изгледаат трговските полици во иднина?
  2. какви се компетенциите на закупникот денес и какви ќе бидат тие за 5 години?
  3. преговори – како тие придонесуваат за успех?

Со предавање ќе се претстави: асистентот по бизнис логистика доктор Марко Будлер; раководител на програмата «Бизнис логистика», доцент доктор Јуре Ерјавец; преседател на Асоциацијата на закупувачи во Република Словенија Марина Линдич.

Во рамките на настанот ќе се презентираат и рефератите:

  1. «Соработка со доставувачите, или Ден на менаџерите за закуп» (17:10, извршен директор за закуп Марко Лекше, Adria Mobil);
  2. «Мислењето на клиентот за оценките на разнични производи и неговото влијание на соработката со доставувачите» (17:35; проект менеџерот Митја Шименц, Mercator);
  3. «Купување на иднината и идните компетенции на закупувачите» (18:00; менаџерот за закуп на бизнис единицата Адриатика и Италија, Марина Линдич, од компанијата URSA).

Влезот е слободен. Задолжителна е претходна регистрација која што е отворена до 17 април 2019 година. Бројот на места е ограничен.

Извор: efnet.si