На факултетот по економија при универзитетот во Љубљана се одржа предавање од страна на извршниот директор на компанијата Arhea, посветена на маркетиншките истражувања

Во вторник, 12 март 2019 година, на факултетот по економија при универзитетот во Љубљана во рамките на предметот «Маркетиншко истражување» (наменето за студентите од бакалавриатската програма; предавач – проф. д-р. Барбара Чатер) се одржа предавање од страна на извршниот директор на компанијата Arhea Петра Осели. Таа им ги претстави на студентите двата методи на истражување, во кои се содржат количинскиот и квалитетниот пристап.

На почетокот предавачот стави акцент на нетнографската анализа. Петра Осели детално објасни како во текот на изучувањето на содржината, која што е достапна во објавите на социјалните мрежи, блоговите, и на форумите, се анализираат погледите и односот на корисниците. Потоа таа претстави семиотичка анализа, дополнувајки ја со практични примери.

На тој начин студентите се стекнаа со претстава за дополнителните методи, кои што тие можат ефективно да ги користат во сферата на маркетиншкото истражување.

Извор: efnet.si