На факултетот по економија при универзитетот во Љубљана се организираше округла маса за проектите на младите менеџери

Во четврток, 28 март 2019 година, на факултетот по економија при универзитетот во Љубљана се организираше округла маса за проектите на младите менеџери со учество на вработените во ABC Business Academy – Јуша Добникара и Давид Алеша.

ABC Business Academy е образовна установа, која што органира летни школи во Северна Америка и Европа, оријентирани на студентите од разни специалности и млади луѓе, кои што сакаат да се стекнат со практични знаења и предприемачки навики.

Во текот на настанот се разгледуваа начините за надминување на грешките во предприемачкото работење, исто така беа истакнати полезни совети за младите бизнисмени во однос на правилното поставување на целите, изборот на предавачите и деловните партнери, и остварувањето на контакти.

Извор: efnet.si