На факултетот за електротехника ќе се одржи визитинг предавање за вештачка интелигенција: се покануваат сите заинтересирани

Во четврток на 06 јуни 2019 година, во 10:00 часот во просторијата А-302 во Институтот за компјутерски науки на факултетот за електротехника, компјутерски науки и информатика при универзитетот во Марибор во рамките на циклусот предавања по предметот „Вештачка интелигенција“ (втора година на студиската програма „Компјутерски науки“ и „Информатички технологии“), ќе се одржи предавање на доктор Емил Плесник од компанијата Better by Marand на темата: „Вештачка интелигенција и информации за здравјето“. Влезот е слободен.

Моделирањето и анализата на структурираните клинички податоци, основани за користење на вештачка интелигенција придонесуваат за иновации во областа на здравството, откривање на нови лекарства, персонализираната медицина и оптимизацијата на медицинската помош. Компанијата Better by Marand разработи он лајн платформа Better Platform, која што ќе помогне во користењето на најновите решенија од областа на вештачката интелигенција за фиксација и обработка на податоците на пациентот. Напорите на специјалистите исто така се насочени кон повишување на ефикасноста на користењето на податоците со помош на најсовремените решенија од областа на вештачката интелигенција. Во текот на презентацијата ќе биде демонстриран комплекс на настани во одделот за разработки, насочени кон достигнување на целта. Исто така преку практични примери студентите ќе се запознаат со процесот на пронаоѓање на објекти во клиничкото истражување од гласовните податоци.

Извор: feri.um.si