На факултетот за електротехника, компјутерски науки и информатика при универзитетот во Марибор се одржа практикум „Ефикасни и иновациски начини за барање на работа“

Во вторник, на 10-ти декември 2019 година, во 13:00 часот на факултетот за електротехника, компјутерски науки и информатика при универзитетот од Марибор (Марибор, Корошка цеста, 46, 1 кат, предавална G3) ќе се одржи практикум на темата: „Ефикасни и иновациски начини на барање на работа“. Организатори на настанот се Центарот за кариера при универзитетот во Марибор во соработка со факултетот за електротехника, компјутерски науки и информатика при универзитетот во Марибор.

Практикумот којшто е предвиден да трае деведесет минути ќе го одржи консултантот за прашања поврзани со (ŠS storitveno podjetje d.o.o.) Маруша Горшак. Пријавите за учество на практикумот се доставуваат не подоцна од 10-ти декември 2019 година. Приближен број на учесници: 24.

Во рамките на практикумот на слушателите ќе им биде претставена ситуацијата на пазарот на трудот и очекуваните тенденции, а исто така и влијанието на овие фактори на процесот на планирање на кариерата со посебен акцент на сферата на електротехниката и IТ-индустријата. Слушателите ќе се стекнат со информација за различните приоди во барањето на работа од разни гледни точки: каква работна средина/работа бараат кандидатите, какви приоди користат работодавачите и какви активни и пасивни приоди има процесот на барањето на работа, исто така ќе бидат презентирани иновациските приоди во барањето на работа. Семинарот ќе им ја разјасни на учесниците разликата помеѓу скриениот/отворениот пазар на трудот и важноста од определување на сопствените критериуми за оптимално вработување; ќе ги научи правилно да ги анализираат објавите за работа.

Извор: kc.um.si