На факултетот за електротехника при универзитетот во Марибор ќе се одржи предавање «Неточни системи и контрола која што не откажува»

Факултетот за електротехника, компјутерски науки и информатика при универзитетот во Марибор ги поканува на визитинг предавањето на професор доктор Александра Итчева (Технички универзитет, Софија, Бугарија) во рамките на програмата за размена CEEPUS+. Тема на предавањето: «Неточни системи и контрола која што не откажува».

Предавањето ќе се одржи во вторник, 2 април 2019 година, од 13:00 до 15:00 на факултетот за електротехника, компјутерски науки и информатика при универзитетот во Марибор во предавалната G2-P03 (адреса: Корошка цеста, 46, Марибор).

Јазикот на предавањето ќе биде англиски. Предавањето ќе се одржи во рамките на предметот  «Смарт-методи за регулирање» (предавач – професор доктор Рик Шафарич).

Извор: feri.um.si