На Факултетот за применети социјални истражувања при универзитетот во Нова Горица ќе се одржи студентски семинар за медиумска писменост

Во четврток, 21 март 2019 година, во 16:00 во просториите на Факултетот за применети социјални истражувања (Нова Горица, Грегорчичева, 19) ќе се одржи семинар Media Literacy Workshop for Students: Youth and Media Culture («Младите и медиумската култура»). Настанот ќе се одржи во рамките на «Европската недела на медиумска писменост», инициран од Европската комисија.

Целта на одржувањето на семинарот е повишување на степенот на информираност на маладите за занчењето на медиумслата писменост и нејзините компетенции во наведената област.

Семинарот е насочен кон дискутирање и критичка анализа на влијанието на навиките, културата на употреба на дигиталните медиуми, рамките на размислување, нормите и вредностите на современата младина. Целна група на семинарот се студентите, а исто така може да учествуваат и други заинтересирани лица.

Подетално

Извори: fuds.si, ec.europa.eu