На факултетот за применети социолошки истражувања ќе се одржи бесплатна зимска школа по психологија

Факултетот за применети социолошки истражувања на 26 февруари 2019 година ќе одржи бесплатна зимска школа по психологија во Љубљана (адреса: Грегорчичев, 19, 5000, Нова Горица). Настанот ќе се одржи во форма на семинар. Целна група се сите кои се интересираат за психологија.

Задача на зимската школа по психологија е запознавање на учесниците со основните принципи и техники на психосоциолошкото консултирање, психосоциолошката проблематика, струката и методот на работа на психологот и социјалниот работник преку практични примери.

Бројот на места е ограничен. Регистрација за учество на: jana.krivec@fuds.si

Програма: fuds.si

Извор: fuds.si