На факултетот за туризам при универзитетот во Марибор беше презентирана научната монографија „Етички и одговорен туризам: управување со одржливоста во локалните туристички дестинации“

Во среда, на 11-ти декември 2019 година, на факултетот за туризам при универзитетот во Марибор се одржа презентација на научната монографија „Етички и одговорен туризам: управување со одржливоста во локалните туристички дестинации“, издадена во престижното издаваштво Routledge. Коавтори на научниот труд се професор доктор Марко Кошчака и професор Тони О’Рурка.

Во текот на презентацијата уредникот и коавторите го претставија својот придонес во објавувањето на оваа монографија. Монографијата е наменета за студентите, учениците, и работниците од туристичкиот сектор.  

Извор: facebook.com