На факултетот за туризам при универзитетот во Марибор се одржа визитинг предавање на директорот од Center Rinka

Во понеделникот, на 06-ти јануари 2020 година, на факултетот за туризам при универзитетот во Марибор се одржа предавање за студентите од трета година во рамките на предметот „Одржлив развој“.

Предавањето го одржа Бланка Ковачич, директор на Center Rinka, село Солчава. Таа го претстави Солчава како одличен пример за одржлива дестинација во Република Словенија.

Извор: facebook.com