На факултетот за туризам при универзитетот во Марибор се одржа визитинг предавање за бутичноста и петѕвездното искуство

Во четврток, на 21 ноември 2019 година, факултетот за туризам при универзитетот во Марибор во Брежице го посети шефот на секторот за истражување, развој, иновации и европски проекти во Словенечката туристичка организација Наташа Хочевар.

Таа одржа предавање за бутичноста и петѕвездното искуство како клучни правци и акценти во развојот на словенечкиот туризам. По завршувањето на предавањето се одржа практикум, посветен на понудата на петѕвездното (бутично) искуство во потесна смисла.

Извор: facebook.com