Na Fakultetu DOBA izabran najbolji master rad

Na Fakultetu DOBA radi poboljšanja kvalitetnog profesionalnog i naučnog rada koji je delpom usmeren na inovacije i potragu za konkretnim novim rešenjima, već šestu godinu za redom bira se najbolji master rad.

Ove godine u izbor je ušlo 9 master teza, koje je razmatrala komisija koju su činili prof. dr Boris Cizelj, doc. dr Tomaž Klobučar i doc. dr Branko Škafar.

Nagradu za najbolji master rad dobila je studentkinja marketinga i prodaje,  Karmen Juvan Papas. Njen rad je naslovljen „Promet kadrova u turističkoj industriji: aspekti organizacione kulture i klime“, a napisala ga je pod mentorstvom prof. dr Andreja Raspora i mag. Metke Nežić. Prema otvorenim izvorima to je prvi naučni rad koji povezuje organizacionu kulturu, klimu i promet kadrova u industriji turizma u Sloveniji.

U svom istraživanju ona je proanalizirala problem prometa kadra u industriji turizma, a ustanovila je i na koji način kontekst (Slovenija) utiče na teorijski osnovane veze između prometa kadrova, kulture i klime u kompanijama, koje rade u oblasti turizma. Autorka je i dala neke preporuke za poboljšanje organizacione kulture i klime u kompanijama, koje vode posao u oblasti turizma.

Izvor: fakulteta.doba.si