Na Fakultetu DOBA sastavljen priručnik u elektronskom obliku o osnovama komunikacije

Na Fakultetu DOBA, koji ima dvije međunarodne akreditacije za online učenje, napravljen je priručnik u elektronskom obliku o osnovama komunikacije “Problemi poduzetnika koji započinju novi posao – Priručnik za početnike i buduće poduzetnike.” Autori djela su dr. Marina Letonja, dr. Džordan Berginc, mr. Nataša Pustotnik, Marko Srabotnik, Goran Tomšić, mr. Sonja Zelnik. Recenzenti su dr. Blaž Zupan i dr. Rok Stritar.

Priručnik je stvoren u okviru projekta Slovenska poslovna točka, koji se provodi na nacionalnoj razini, a koordinator je državna agencija SPRIT Slovenija. Sredstva za pripremu elektronske publikacije dodijeljena su iz Europskog fonda za regionalni razvoj i Ministarstva za ekonomski razvoj i tehnologiju. Rad je javno dostupan.

E-priručnik o osnovama komunikacije

Izvor: doba.si