Na fakultetu DOBA sprovedeno istraživanje reputacije i imidža obrazovne ustanove

Ove godine održano je istraživanje „Imidž, reputacija i opažanje Fakulteta DOBA i visoobrazovnih ustanova – konkurenata među studentima i diplomcima“. U istraživanju su učestvovali studenti i diplomci Fakulteta. Ključne komponente koje je  istraživanje analiziralo je reputacija privatnih ustanova za visoko obrazovanje u Sloveniji, imidž Fakulteta DOBA i konkurenata, faktori formiranja imidža Fakulteta, nivo podrške poslodavaca i razlozi upisa na Fakultet.

Rezultati istraživanaj su sledeći:

Razlozi studija na Fakultetu DOBA i informisanje poslodavaca prema studentima i diplomcima:

 1. 84,4% studenata odlučilo je da studira na Fakultetu DOBA zahvaljujući onlajn obuci;
 2. 85% studenata su obavestili poslodavca o svojim studijama;
 3. 91% poslodavaca podržao je studentov izbor studija;
 4. ključni izvori informacija: internet, saveti prijatelja i poznanika.

Ocena opšte reputacije raznih visokoobrazovnih ustanova u Sloveniji na skali od 1 do 5:

 1. Ekonomski fakultet Ljubjanaj: 4,53,
 2. Fakultet DOBA: 4,14,
 3. Fakultet za ekonomiju i biznis Maribor: 4,09,
 4. GEA College, Ljubljana: 3,78,
 5. Alma Mater Europaea Maribor: 3, 67,
 6. Međunarodni fakultet društvenih nauka i nauka o biznisu, Celje: 3, 45,
 7. Fakultet za trgovinu i biznis Celje: 3, 36,
 8. B2: 3,23,
 9. Visoka škola  menadžmenta i biznisa, Novo Mesto: 3,09,
 10. Erudio: 3,07.

Оcena posebnih komponenata reputacije Fakulteta DOBA na skali od 1 do 5:

 1. praćenje savreemnih tendencija u obrazovanju: 4,57,
 2. ulaganja u inovacije i razvoj: 4,45,
 3. prilagođavanje obrazovnog procesa ka potrebama studenata: 4,44,
 4. kvalifikacije administracije Fakulteta DOBA: 4,36,
 5. kvalitet studijskih programa: 4,34,
 6. nivo poverenja studenata i diplomaca: 4,31,
 7. ulaganje u pripremu kadrova i razvijanje okoline: 4, 30,
 8. status diplome Fakulteta DOBA među poslodavcima: 3,40.

Izvor: fakulteta.doba.si