Na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informatike u Mariboru održaće se radionica „Efikasni i inovativni načini pronalaska posla“

U utorak, 10. decembra 2019. godine u 13:00 sati na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informatike Univerziteta u Mariboru (Maribor, Koroška cesta, 46, 1. sprat, sala G3) održaće se radionica na temu: „Efikasni i inovativni načini pronalaska posla.“ Događaj organizuje Centar za karijeru Univerziteta u Mariboru u saradnji s Fakultetom elektrotehnike, računarstva i informatike u Mariboru.

Voditelj 90-minutne radionice biće konsultant za pitanja karijerne orijentacije (ŠS storitveno podjetje d.o.o.) Maruša Goršak. Prijave na učešće slati do 10.12.2019. Predviđeni broj učesnika: 24.

U okviru radionice publici će se predstaviti stanje na tržištu rada i očekivani trendovi, kao i uticaj tih faktora na proces planiranja karijere, sa posebnim naglaskom na područje elektrotehnike i IT industrije. Studenti će dobiti informacije o različitim pristupima traženju posla sa različitih stajališta: kakvo radno okruženje/tražitelj posla želi, koji pristupi poslodavci koriste i koji su aktivni i pasivni pristupi traženju posla; takođe će biti predstavljeni inovativni pristupi traženju posla. Seminar će studentima pružiti razumevanje razlike između skrivenog/otvorenog tržišta rada i važnosti definisanja vlastitih kriterijuma za optimalno zapošljavanje; naučiće kako analizirati oglase za posao.

Izvor: kc.um.si