Na Fakultetu građevinarstva,saobraćaja i arhitekture Univerziteta u Mariboru održaće se diskusija o problemima planiranja i menadžmenta mobilnosti

U sredu, 30. januara 2019. u 17:00 na Fakultetu građevinarstva, saobraćaja i arhitekture u Mariboru, u sali G (Krekova ulica 2), Drušvo diplomaca fakulteta (ALUMNI FGPA) organizuje događaj na temu: „Problemi planiranja i menadžmenta mobilnosti“ U raspravi će učstvovati dr. Marjan Lep i mag. Sebastian Toplak.

Tpkom događaja, između ostalog, dotaknuće se sledećih tema: napredak u pripremi Kompleksnih strategija razvoja saobraćaja u gradovima zemlje u kontekstu promena društvenih vrednosti i prošlih izbora za gradonačelnike; novi pristupi i tehnologije mobilnosti, njihov uticaj na oblikovanje sposobnosti saobraćajnog sistema; pretnja koju predstavlja uvođenje novih sistema vrednosti; promena sistema društvenih vrednosti – deklaracija ili stvarnost?

Ulaz slobodan. Registracija: alumni.fgpa@um.si

Izvor: fgpa.um.si