Na Fakultetu industrijskog inženjerstva Novo Mesto održan naučnoistraživački seminar

U ponedeljak, 7. januaraa 2019. godine, na Fakultetu industrijskog inženjerstva FINI (NovoMesto) održan je seminar na temu „Najniži modovi oscilacija vibracija ekstremno  nehomogenih elastičnih struktura“. Seminar na engleskom jeziku vodio je prof. dr Julius Kaplunov.

Prema rečima učesnika seminara, dinamička analiza elastičnih konstrukcija koje se sastoje od naizmeničnih tvrdih i mekih dijelova od interesa je za mnoga područja visoke tehnologije, uključujući projektovanje kompozita od lakih slojeva i izradu mekih robota.

Izvor: fini-unm.si