Na Fakultetu za građevinu, saobraćaj i arhitekturu u Mariboru održaće se konkurs „Matematički kengur“

U četvrtak, 21. marta 2019. u 16:00 sati u sali Boruta Pečenka na Fakultetu za građevinu, saobraćaj i arhitekturu u Mariboru održaće se međunarodno takmičenje „Matematički kengur“. Ciljevi takmičenja su širenje i produbljivanje stečenih znanja iz matematike, uključujući i ona koja su van školskog programa; popularizacija matematike; prepoznavanje i pružanje podrške učenicima s matematičkim veštinama; motivisanje darovitih učenika da rade matematiku; podsticanje komunikacije mladih ljudi iz različitih obrazovnih ustanova.

Takmičenje će se održati na dva nivoa: škola (pobednik dobija bronzanu medalju) i nacionalna (učenici i studenti učestvuju, pobednici dobijaju zlatnu i srebrnu medalju). Takođe će biti dodeljene i posebne nagrade.

Zadatke na školskom nivou priprema komisija međunarodnog konkursa „Matematički kengur“, a zadatke na nacionalnom nivou priprema državna konkursna komisija. Radove, koji se predstavljaju na školskom nivou ocenjuju profesori u školama, a radove na nacionalnom konkursu razmatra državna konkursna komisija.

Informacije: mavs@dmfa.si (Nik Stopar)

Izvor: fgpa.um.si