Na Fakultetu za primenjena društvena istraživanja održaće se gostujuća predavanja profesora Američkog univerziteta u Bejrutu (Liban)

Na Fakultetu za prikladna društvena istraživanja Univerziteta Nova Gorica održaće se predavanja profesora sociologije i antropologije Američkog univerziteta u Bejrutu Pola Tabara na temu: “Globalizacija, migracije i dijaspora” i “Teorija države i politike Pjera Burdjea”.

Prvo predavanje „Globalizacija, migracije i dijaspora“ održaće se u ponedeljak, 4. marta 2019. u 17:00 sati na Fakultetu za primenjena društvena istraživanja na adresi: Gregorčičeva, 19, Nova Gorica.

Drugo predavanje „Teorija države i politike Pjera Burdjea“ održaće se u sredu, 6. marta 2019. u 18:00 sati na Fakultetu za primenjena društvena istraživanja na adresi: Leskoškova, 9e, Ljubljana.

Saradnja Pola Tabara sa Fakultetom za primenjena društvena istraživanja na Univerzitetu u Novoj Gorici odvija se u okviru programa Erasmus +. Teme istraživanja Tabara su migracijski procesi, multikulturalizam, rasizam, država i politika.

Izvor: fuds.si