Na Fakultetu za primenjena društvena istraživanja u Novoj Gorici održaće se studentski seminar o medijskoj pismenosti

U četvrtak, 21. marta 2019. godine u 16:00 na Fakultetu za  primenjena  društvena istraživanja (Nova Gorica, Gregorčičeva 19) održaće se seminar Media Literacy Workshop for Students: Youth and Media Culture („Mladi i medijska kultura“). Događaj će se održati u sklopu „Evropske sedmice medijske pismenosti“ koji je pokrenula Evropska komisija.

Svrha seminara je povećati nivo svesti mladih o važnosti medijske pismenosti i njenih kompetencija u ovom području.

Cilj seminara je diskusija i kritička analiza uticaja navika i potrošačke kulture digitalnih medija na ponašanje, okvir razmišljanja, norme i vrednosti moderne omladine. Ciljna grupa seminara su studenti, kao i šira javnost.

Detaljnije

Izvori: fuds.si, ec.europa.eu