Na Fakultetu za primenjena društvena istraživanja UNG održano predavanje o problemima nasilja

Fakultet za primenjena društvena istraživanja UNG, u saradnji sa opštinom Nova Gorica održao je predavanje na temu: „Nasilje – važan društveni problem ili svakodnevna realnost“.

Predavač je bila saradnica Fakulteta, stručnjak za proučavanje nasilja, predavač na studijama psihosocijalne pomoći, dr Melita Zelnik. Predavanju je prisustvovala i zamenica gradonačelnika Nove Gorice, mr. Jelena Zavadlav Ushaj, predsednica Odbora za socijalnu zaštitu i zdravstvo, uprava Fakulteta.

Predavanje je sadržavalo osnovna znanja o suštini nasilja (posebno u intimnim odnosima partnera) i njegovih pokretača. Učesnicima je objašnjena dinamika nasilja, njegovi najčešći uzroci i posledice. Dotaknula se i rezonantna tema povezanosti podataka o nasilju među muškarcima i ženama, a raspravljalo se i o problemu ženskog nasilja.

Izvor: facebook.com