Na Fakultetu za primijenjena društvena istraživanja UNG održano predavanje o problemima nasilja

Fakultet za primijenjena društvena istraživanja UNG, u suradnji sa općinom Nova Gorica održao je predavanje na temu: “Nasilje – važan društveni problem ili svakodnevna realnost”.

Predavač je bila suradnica Fakulteta, stručnjak za proučavanje nasilja, predavač na studiju psihosocijalne pomoći, dr. Melita Zelnik. Predavanju je prisustvovala i zamjenica gradonačelnika Nove Gorice, mag. Jelena Zavadlav Ushaj, predsjednica Odbora za socijalnu zaštitu i zdravstvo, uprava Fakulteta.

Predavanje je sadržavalo osnovna znanja o suštini nasilja (posebno u intimnim odnosima partnera) i njegovih pokretača. Sudionicima je objašnjena dinamika nasilja, njegovi najčešći uzroci i posljedice. Dotaknula se i rezonantna tema povezanosti podataka o nasilju među muškarcima i ženama, a raspravljalo se i o problemu ženskog nasilja.

Izvor: facebook.com