Na FERI uspešno poteka učenje na daljavo

Fakulteta je v pedagoškem procesu, ob pomoči in podpori Računalniškega centra Univerze v Mariboru (RCUM) in rektorata UM, že redno uporabljala spletna orodja za poučevanje. V teh spremenjenih razmerah pa so na predavanjih in vajah na daljavo v živo povezali še študente, profesorje in asistente. Mnogi sporočajo, da je udeležba na predavanjih in vajah izjemno dobra.

Na FERI-ju že kar nekaj let uporabljajo spletna okolja, kamor študenti oddajajo svoje izdelke, prejemajo popravke in mnenja profesorjev ter asistentov, dobivajo sporočila o spremembah in novostih pri predmetih.

»Odzivi naših zaposlenih in študentov so zelo dobri, saj študijski proces poteka domala nemoteno. Zanimivo je, da profesorji in asistenti pogosto povedo, da so udeležbe na spletnih predavanjih vajah zelo dobre, celo boljše od tistih v živo,« razlaga dekan fakultete prof. dr. Gorazd Štumberger. Na Univerzi v Mariboru študij nemoteno poteka na vseh članicah.

FERI je s hitrim nakupom nekatere potrebne opreme za delo od doma, denimo grafičnih tablic, ki nadomeščajo klasično tablo v predavalnici, zaposlenim omogočila, da svoje delo opravljajo kar se da nemoteno. Profesorji in asistenti na FERI-ju, ki v teh dneh poučujejo na daljavo, so si v večini enotni: »Udeležba na predavanjih in vajah je izjemno dobra. Trudimo se, da študenti ne bi bili prikrajšani za znanje in veščine, ki bi jih sicer prejeli pri študiju v živo.« Tudi odzivi študentov, ki sodelujejo na predavanjih in vajah, so zelo dobri. Ob tem zaposleni na FERI-ju izpostavljajo tudi, da je na fakulteti zelo prisotna izjemna kolegialnost med sodelavci, saj morebitne težave in prepreke rešujejo sproti ter tako s skupnimi močmi skrbijo za nemoten potek študija.

Eno od strokovnih področij FERI-ja in njegovih študijskih področij so prav omenjene rešitve, ki danes, v spremenjenih razmerah, omogočajo delovanje družbe. Tako na programih elektrotehnike, telekomunikacij, informatike in tehnologij komuniciranja, računalništva in infromacijskih tehnologij, mehatronike in medijskih komunikacij profesorji, raziskovalci in študenti skozi študijski proces razvijajo rešitve, ki jim omogočajo delo in komunikacijo, tudi če so vsak v svojem delu države ali sveta.

Vir: feri.um.si