Na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani je svoje doktorsko delo uspešno zagovarjala prva gluha doktorica znanosti v Sloveniji

Zagovor doktorata je potekal v sredo, 19. decembra 2018. Doktorska študentka programa Humanistika in družboslovje Marjetka Kulovec je svoj doktorat z naslovom »Analiza strategij tolmačenja znakovnega jezika v Sloveniji in njihovega vpliva na razumevanje« opravila na smeri Prevodoslovje, delo pa je nastalo pod mentorstvom red. prof. dr. Špele Vintar.

Doktorska raziskava po mnenju mentorice predstavlja pomemben prispevek znanosti in navdih za gluho skupnost, raziskovalce in družbo, saj razkriva številne do zdaj neraziskane vidike tolmačenja za gluhe otroke v izobraževanju.

Kot je ob svojem uspehu povedala Marjetka Kulovec, je v svoji dolgoletni pedagoški karieri nabrala veliko praktičnih izkušenj na področju slovenskega znakovnega jezika (SZJ) v povezavi s tolmačenjem v SZJ, pri čemer so se ji porajala številna vprašanja. Po spletu okoliščin je začela sodelovati v projektu Korpus in pilotna slovnica SZJ, ki je prvič raziskal SZJ in ga opisoval. To sodelovanje jo je pritegnilo k nadaljnjemu in poglobljenemu raziskovanju, tako se je vpisala na doktorski študij.

Viri: uni-lj.si, rtvslo.si