Na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Ljubljani prvi put u Sloveniji doktorat odbranila naučnica sa oštećenim sluhom

Na Filozofskom fakultetu u Ljubljani u sredu, 19. decembra 2018. po prvi put je uspešno odbranila doktorsku dizertaciju studentkinja sa oštećenim sluhom, Marjetka Kulovec sa programa Humanističke i društvene studije (smer Teorija prevođenja). Tema njenog rada je „Analiza strategija tumačenja znakovnog jezika i njihov uticaj na komunikaciju. “ Rad je izrađen pod mentorstvom prof. dr Špele Vintar.

Po mišljenju mentora, doktorska disertacija predstavlja važan naučni doprinos, jer otkriva mnogobrojne do sad neizučavane aspekte interpretacije znakovnog jezika u procesu obrazovanja dece sa oštećenim sluhom.

Komentarišući svoje dostignuće, Marjetka Kulovec je navela da je tokom svoje višegodišnje pedagoške karijere stekla solidno praktično iskustvo u oblasti slovenačkog znakovnog jezika, ali i pored toga, kod nje se pojavio niz pitanja. Silom prilika počela je da radi na projektu „Korpus i osnove gramatike slovenačkog znakovnog jezika“ (Korpus in pilotna slovnica SZJ), koji je prvi proučio i objasnio slovenački znakovni jezik. Učešće u projektu podstaklo ju je da nastavi i produbi istraživanje, što je na kraju dovelo do upisa na doktorski studij.

Izvori: uni-lj.si, rtvslo.si