Na GEA College održano gostujuće predavanje stručnjaka Sportina Group o pitanjima digitalizacije

U subotu, 30. studenog 2019. na GEA College je u sklopu predmeta „Internet marketing i strategije“ održano gostujuće predavanje Klaudije Pavlovski, predstavnika Sportina Group.

Tijekom predavanja, Klaudija Pavlovski sa studentima MBA – Empowering Future Leaders podijelila je iskustva s digitalizacijom u tvrtki. Gost je govorio o najčešćim problemima s digitalizacijom i mogućim greškama povezanim sa njom, dajući savjete kako ih ispraviti.

Izvor: facebook.com