Na GEA College održano gostujuće predavanje stručnjaka Sportina Group o pitanjima digitalizacije

U subotu, 30. novembra 2019. na GEA College je u sklopu predmeta „Internet marketing i strategije“ održano gostujuće predavanje Klaudije Pavlovski, predstavnika Sportina Group.

Tokom predavanja, Klaudija Pavlovski sa studentima MBA – Empowering Future Leaders podelila je iskustva s digitalizacijom u firmi. Gost je govorio o najčešćim problemima sa digitalizacijom i mogućim greškama povezanim sa njom, dajući savete kako ih ispraviti.

Izvor: facebook.com