На GEA College се одржа практикумот „Leading a High Performance Culture“

Во средата, на 26-ти февруари 2020 година, на GEA College се одржа практикум „Leading a High Performance Culture“ („Водење на култура со високи перформанси“). Овој практикум го одржа харизматичниот предавач Сотирис Карагианис, меѓународен експерт и тренер за меки вештини.

На учесниците на практикумот Сотирис Карагианис им раскажа за тоа, како раководителот да создаде оформи култура со високи перформанси, земјаќи ги предвид потребите на потчинетите; како да се мобилизира колективот со помош на концептот Motivation 3.0, како да се создадат услови за персоналот да ги демонстрира своите таленти, како да се определи квалитетот на работа и да се обезбеди конструктивна повратна врска.

Извор: facebook.com