На GEA College се одржа визитинг предавање на специјалистот од Sportina Group, посветена на проблемите поврзани со дигитализацијата

Во саботата, на 30-ти ноември 2019 година, на GEA College во рамките на предметот „Интернет маркетинг и стратегии“ се одржа визитинг предавање од страна на претставничката на компанијата Sportina Group Клаудија Павловски.

Во текот на предавањето Клаудија Павловски со студентите од програмата MBA – Empowering Future Leaders го сподели искуството за дигитализацијата во компанијата. Гостинката раскажа за најраспространетите проблеми при дигитализацијата и можните грешки поврзани со истата и даде совети за нивно отстранување.

Извор: facebook.com