На колеџот Academia Maribor се одржа 50-та конференција за професори

По иницијатива на директорот на Колеџот на средното стручно училиште Academia Maribor магистер Вида Перко, на 19-ти септември 2019 година се одржа 50-та конференција за професори.

Во текот на настанот директорот го претстави работниот план за 2019/2020 академска година, кој што бил изгласан од наставничкиот совет. Исто така таа раскажа за новитетите, поврзани со организацијата на предавањата и семинарите, а исто така и со практиката во компаниите (концептот „Flipped Classroom“) и обезбедување на повратна информација на студентите при исполнување на проектните задачи од нивна страна и полагањето на испитите со цел на повишување на академскиот успех.

Потоа советот на наставници, инструктори и лаборанти од Колеџот во формат на работни групи го усогласиле процесот за предавање на предметите. Членовите на советот исто така разменија искуства за реализација на наставните програми.  

Источник: academia.si