На Колеџот Academia Maribor се одржаа визитинг предавања на професорот од универзитетот Хитит (Република Турција)

Во рамките на програмата Erasmus+ професор Али Килицарслан, кој што ја претставуваше катедрата за механичка опрема од машинскиот факултет при универзитетот Хитит (Република Турција), во декември 2019 година одржа визитинг предавање на англиски јазик за студентите од програмата „Машинство“ од Колеџот Academia Maribor на темата одржлива енергија.

Во текот на предавањето професор Али Килицарслан исто така им го претстави и универзитетот Хитит на студентите и на вработените од Колеџот Academia Maribor.

Извор: academia.si