На колеџот В2 се одржа семинар „Моделирање и визуелизација со помош на Power BI“

Во петокот на 30-ти август 2019 година, на колеџот В2 во Љубљана, се одржа четвртиот семинар на темата: „Моделирање и визуелизација со помош на Power BI“. Специјалистот за работа со Power BI Аљоша Железнов им раскажа на учесниците на семинарот за теоретските аспекти на моделирањето, после што тие го утврдија стекнатото знаење со практика. Настанот го затвори вработениот од В2 Лука Окорн.

Power BI е бесплатна платформа за создавање на визуелни интерактивни извештаи со помош на средствата за визуелна аналитика. Таа ќе овозможи да се добие пристап до податоците од стотиците поддржани локални и извори од облаци – Dynamics 365, Salesforce, Azure SQL DB, Excel, SharePoint; обезбедува актуелни податоци со помош на автоматизирани последователни обновувања; внимателно ги обработува податоците и идентификува корисни информации за различни сценарија со помош на Power BI Desktop. Платформата дава можност да се анализираат податоците и да се пронаоѓаат закономерности за изразување на корисни информации со помош на функциите (брзи мерки, групирање, прогнозирање и кластеризација). Корисниците можат нагледно и достапно да создадат интерактивни извештаи, кои што се прилагодени според нивниот бизнис.

Извор: b2.eu