На колеџот В2 се одржа вебинар за бизнес анализа

На 21-ви јуни 2019 година на Колеџот В2 се одржа BI вебинар Power BI за бизнис анализа. Настанот го одржа вработениот во Колеџот Аљоша Железнов.

Во текот на семинарот учесниците се стекнаа со детални информации за Power BI – служба бизнис аналитза, со чија помош може да се стекнат полезни информации за брзо носење на одлуки. Исто така тие дознаа за начините на визуелизација, проучување и анализа на визуелизирани податоци, прилагодување на панели за мониторинг и интерактивни извештаи, поставување во рамките на организацијата благодарение на интегрираните инструменти за управување и заштита.    

Извор: b2.eu