На колеџот В2 се одржа вебинар за бизнис-анализа

На крајот на мај 2019 година на колеџот В2 се одржа вебинар на темата „Финансии и контролирање“ со учество на  експертите – Рок Пирнат, Бојана Корошец и Тамара Вовк. Во текот на вебинарот се разговараше за значењето на финансиската контрола.

Во рамките на вебинарот беа разгледани прашања, како на пример: преглед на ефективноста на бизнисот по дејности (EBIT), анализа на расходите, анализа на приходите, прогноза на готовинските текови.

Извор: b2.eu