На Колеџот В2 во Љубљана, ќе се одржи настанот „Дигиталните компетенции на XXI век“

Во четврток, на 19-ти март 2020 година, во 08:00 часот на Колеџот В2, во Љубљана ќе се одржи бесплатниот настан за човечки ресурси. Место на одржување на настанот: Љубљана, трговскиот центар BTC, сала Kristalna palača, Америшка улица, 8, 7-ми кат (Microsoft).

Содржина на настанот:

  1. 08:00 до 08:30 часот ќе се одржи регистрацијата на учесниците на настанот.
  2. 08:30 до 08:50 часот – дигитални компетенции на XXI век.
  3. 08:50 до 10:00 часот – демонстрација на новите технологии и променетите методи на работа.
  4. 10:00 до 10:30 часот – тенденции и методи за повишување на квалификации со помош на мобилните технологии.

Пријавите за учество треба да се достават не подоцна од 18-ти март 2020 година.

Подетално за настанот Регистрација за настанот

Извор: b2.eu