Na Poslovno-tehniški fakulteti UNG odprt nov študijski program II. stopnje »Načrtovanje in vodenje odprtega izobraževanja«

Magistri odprtega izobraževanja bodo znali načrtovati, voditi in izvajati aktivnosti, ki povečujejo dostopnost, fleksibilnost, kakovost in trajnostno naravnanost pridobivanja znanja za čim večji krog ljudi. S svojim delom bodo lahko prispevali k temu, da se vsakomur omogoči uresničitev njegovih potencialov in pridobivanje znanj, potrebnih za aktivno vključenost v družbo.

Študijski program so pripravili v sodelovanju z UNESCO katedro o odprtih tehnologijah za odprto dostopne izobraževalne vire in odprto učenje na Institutu Jožef Stefan.

Študij se bo izvajal delno v prostorih UNG v Dvorcu Lanthieri v Vipavi, delno pa na daljavo. Zaradi izrazito mednarodne narave bo potekal večinoma v angleškem jeziku.

Program študija je interdisciplinaren. Povezuje področja informacijskih tehnologij, poslovnih in izobraževalnih ved. Program obsega obvezne predmete, obvezne izbirne predmete, izbirne predmete, skupinski projekt, individualni projekt in magistrsko delo.

Več o tem

Vir: ung.si