Nа seji Odbora za izobraževanje je 2TM govoril o poklicnem usmerjanju v Sloveniji

Kje nadaljevati šolanje po zaključku osnovne oziroma srednje šole? Kako izbrati prihodnji poklic, ne da bi naredili napako? Kje se bo diplomant znašel glede na svoje talente in sposobnosti? Ta vprašanja vznikajo v družini vsakega učenca in dijaka, ki zaključuje šolanje. Pravilna izbira smeri študija v veliki meri pogojuje srečo in uspeh tega mladega človeka v nadaljnem življenju.

Pri izbiri prihodnjega poklica so učencem in maturantom v pomoč razne organizacije. V Sankt Peterburgu je 9. februarja potekalo srečanje predstavnikov Odbora za izobraževanje, ki mu bo posvečena tudi prihodnja izdaja revije “Poklicni kompas – 2018”.

Udeleženci srečanja so razpravljali o možnostih za poklicno usmerjanje šolarjev v okviru srednjega strokovnega izobraževanja, vključno z uporabo utečenega sistema psihološke podpore. Izmenjali so svoje izkušnje pri organizaciji strokovnega suporta učencev pri samostojnem odločanju oz. izbiri, vključno z izvešolskimi dejavnostmi.

Ksenia Balashova, vodja pisarne podjetja 2TM v Sankt Peterburgu, je govorila o sistemu poklicnega svetovanja v Sloveniji. Strokovno usmerjanje mladih v Sloveniji se začne že v nižjih razredih – na tej stopnji je mogoče odkrivati veselje in nagnjenje učencev do te ali one dejavnosti. Samo spremljanje se nadaljuje do pridobitve diplome oziroma zaposlitve. Študentom so med visokošolskim izobraževanjem na voljo karierni centri, ki jim do in tekom začetne faze njihove delovne poti na razne načine pomagajo.

Dogodka sta se udeležila tudi prvi namestnik predsednika Odbora za izobraževanje v Sankt Peterburgu, Yuriy Solyanikov, in vodja oddelka za strokovno izobraževanje, Vladislav Frolov.

“Poklicni kompas – 2018” bo potekal v strokovnih izobraževalnih ustanovah v Sankt Peterburgu februarja in marca letos.

© 2TM d.o.o.