Na Srednji lesarski šoli v Ljubljani je na ogled 120 unikatnih lesenih svetil

Na razstavi na Srednji lesarski šoli v Ljubljani je na ogled 120 unikatnih lesenih svetil, ki so jih izdelali dijaki v okviru vsakoletnega natečaja pod mentorstvom Gabi Dolenšek. Prejšnja leta so izdelovali in razstavljali cokle, poslovna darila, pručke in igrače.

Izobraževanje na področju lesarstva, od srednje šole do univerze, omogoča široke in raznolike možnosti zaposlitve. Veliko je praktičnega usposabljanja, tudi v podjetjih, kjer lahko dijaki in študentje že med šolanjem navežejo stik z bodočimi delodajalci. Mnogi izšolani lesarji pa se zaposlijo v specializiranih podjetjih ali ustanovijo lastna.

Na Srednji lesarski šoli v Ljubljani, ki deluje v okviru Šolskega centra Ljubljana, in je med desetimi največja v Sloveniji, je v tem šolskem letu vpisanih 434 dijakov. Največ, 180, jih je v triletnem programu mizar, ki je eden izmed deficitarnih poklicev v Sloveniji. V štiriletni program lesarski tehnik je vpisanih 174 dijakov, 55 jih nadaljuje šolanje v programu lesarski tehnik po sistemu 3+2, 25 dijakov pa je v dvoletnem programu obdelovalec lesa.

Kar tri četrtine dijakov prejema štipendijo 100 evrov na mesec. Ravnateljica Majda Kanop pravi, da se v zadnjih letih število na novo vpisanih dijakov povečuje. Prav tako narašča povpraševanje po mizarjih in lesarskih tehnikih.

Zelo pomemben del je praktično usposabljanje z delom. Kot pravi ravnateljica, delovno prakso prilagajajo panogi, v kateri dela delodajalec. Delodajalce poskušajo usmeriti v to, da bi dijak lahko videl vse, od razvoja, priprave dela, kontrole do tehnološkega procesa, skladiščenja in prodaje.

Tudi v izobraževanju sledijo potrebam gospodarstva, zagotavljajoč poznavanje novih tehnologij, novih materialov, CNC-tehnologij in CNC-programiranja. Pomembni so tudi računalniško konstruiranje, oblikovanje, poslovno komuniciranje in marketing. Petino izobraževalnega programa oblikujejo v sodelovanju z lokalnim okoljem, kar pomeni, da skupaj s podjetji določajo cilje in vsebine, ki jim prinašajo dodano vrednost.

Po končanem izobraževanju se lahko dijaki zaposlijo na širokem področju lesarstva – od gradbeništva do proizvodnje specialnih strojev za proizvodnjo lesa. Še posebej iskani so CNC-operaterji. Lesarskim tehnikom poklicna matura razgrinja paleto novih možnosti za nadaljevanje študija v vseh višje- ter visokošolskih študijskih programih lesarstva, arhitekture, oblikovanja, gozdarstva, ekonomije.

Izmed strokovnih izobraževalnih zavodov, kjer lahko nadaljujejo študij diplomante Srednje lesarske šole, sta višja strokovna šola v okviru Lesarske šole Maribor, ki izobražuje v dveh dveletnih višješolskih programih – lesarstvo in oblikovanje materialov in oddelek za lesarstvo na ljubljanski biotehniški fakulteti. Univerza v Ljubljani ponuja dva programa: triletni univerzitetni študijski program lesarstvo in triletni visokošolski strokovni študijski program lesarsko inženirstvo; na drugi stopnji bolonjski magistrski študij in na tretji doktorat.

Vir: delo.si