На студентите од универзитетот во Марибор им е достапна онлајн услуга, којшто им пружа можност да ги следат успесите во студиите

На студентите од додипломските и магистерските програми при универзитетот во Марибор на веб страната aips.um.si им е достапна „Инфографика“, којашто им овозможува да ги следат своите успеси во судирањето.

Оваа услуга е интегрирана во академскиот информатички подсистем на универзитетот од Марибор. Пристап до него имаат само активните студенти од овој универзитет. После регистрацијата на веб страната студентите можат да ја активираат својата инфографика во табуларот „Студии“.

Покрај се останато, студентите можат да го споредат својот напредок со графиконот на искуство на поранешните генерации. Графиконот на искуство се составува одделно за секоја студиска програма и претставува просечна годишна статистика за успешноста на студентите кои студираат според системот EКТС. Во некои случаи може да се исклучи опцијата за прикажување на графиконот на искуството.

Проектот го кофинансираат Република Словенија и Европската унија со средства од Европскиот социјален фонд.

Подетално за оваа услуга Сервис

Извор: facebook.com