Na Sveučilištu Nova Gorica održana je svečana dodjela diploma studentima osnovnih, magistarskih i doktorskih studija

U srijedu, 29. svibnja, te u četvrtak, 30. svibnja 2019. godine, u dvorcu Lantjeri u Vipavi održane su dvije svečane ceremonije dodjele diploma studentima osnovnih, magistarskih i doktorskih studija.

Diplome je primilo pet diplomanata Fakulteta za biznis i tehnologiju, dva diplomanta Filozofskog fakulteta i Akademije umjetnosti, jedan diplomant s Prirodoslovno-matematičkog fakulteta i Visoke škole  za vinogradarstvo i vinarstvo. Diplome je također primilo devetero diplomiranih studenata magistarskih studija.

Osim toga, rektor Sveučilišta Nova Gorica prof. dr Danilo Zavrtanik uručio je diplome 10 doktora znanosti – diplomiranih studenata Fakulteta poslijediplomskih studija iz područja fizike, znanosti o životnoj sredini, ekonomije i tehnike očuvanja arhitektonske i krajobrazne baštine i karstologije.

Izvor: ung.si